GTEquine
Atlarda soy tayini için STR tabanlı hızlı ve doğru test kiti.
 • Kullanımı kolay karışım
 • Tek reaksiyonda 20 bölgenin multiplex analizi
 • Bir günde sonuç elde etme
 • Çeşitli DNA kaynaklarından (Saç, kan) çalışma imkanı 

Detaylı İncele...
Seqline Bovine 19-Plex Genotyping Kit
Sığır soy testi için hızlı ve güvenli STR tabanlı kit.
 • ISAG ve IFAG (The International Society and the International Foundation for Animal Genetics)  tarafından önerilen tüm markerları içerir.
 • Tek tüpte yapılan multipleks PCR işlemi ile Sığır (Bovine) genomunda belirlenen toplam 19 STR lokusun amplifikasyonu gerçekleştirilir.
 • Kit 1 ul kandan veya sığır kılından direk kullanıma uygundur, DNA izolasyonuna ihtiyaç duymaz.
 • Kan, sperma ve kıl örneklerinden izole edilmiş sadece 1ng DNA ile kullanıma uygundur.
 • Hotstart DNA polimeraz içeren PCR Master Mix sayesinde kolay ve hızlı PCR kurulumu sunar.
 • Her örnek için tek kuyucukta yürütme imkanı ile 96 örnek ayni gün içerisinde çalışılıp 1 dakikadan kısa süre içerisinde analiz edilebilir.
 • Tüm ABI multikapiler genetik analizör cihazları ile kullanıma uygundur.

Detaylı İncele...
Seqline Ovine 13-Plex Genotyping Kit
Koyun soy testi için hızlı ve güvenli STR tabanlı kit.
 • ISAG ve IFAG (The International Society and the International Foundation for Animal Genetics)  tarafından önerilen tüm markerları içerir.
 • Tek tüpte yapılan multipleks PCR işlemi ile Koyun (Ovine) genomunda belirlenen toplam 12 STR lokusun amplifikasyonu gerçekleştirilir.
 • Kit aynı reaksiyon içinde cinsiyet tayini için kullanılan Amelogenin homolog markerını da içerir.
 • Kit 1 ul kandan veya sığır kılından direk kullanıma uygundur, DNA izolasyonuna ihtiyaç duymaz.
 • Kan, sperma ve kıl örneklerinden izole edilmiş sadece 1ng DNA ile kullanıma uygundur.
 • Hotstart DNA polimeraz içeren PCR Master Mix sayesinde kolay ve hızlı PCR kurulumu sunar.
 • Her örnek için tek kuyucukta yürütme imkanı ile 96 örnek ayni gün içerisinde çalışılıp 1 dakikadan kısa süre içerisinde analiz edilebilir.
 • Tüm ABI multikapiler genetik analizör cihazları ile kullanıma uygundur.

Detaylı İncele...