seqline_mid

Genetik testlerin kullanımı, hali hazırda uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerini yönlendirmede veya yeni tedavi yöntemleri geliştirmede büyük önem taşımaktadır. Seqline, klinisyenlere ve araştırmacılara ABI kapiler elektroforez sistemleri ile uyumlu sanger sekans / fragman analizi tabanlı ve Ion Torrent sistemleri ile uyumlu yeni nesil sekanslama tabanlı yüzden fazla hazır kit formatında ürün sunmasının yanı sıra, devam ettiği Ar-Ge çalışmaları ile genetik bozuklukların sebep olduğu hastalıkların tanısı için hızlı, uygun maliyetli yerli çözümler sunmaktadır.

Seqline, bünyesinde bulunan deneyimli personelleri ile Ar-Ge , üretim ve satış sonrası teknik destek çalışmalarını yürürlükte olan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 ve TSE-HYB gibi kalite sertifikasyon standartlarında sürdürmektedir.

CE-IVD-logo
Mockups Design